Regnbede

Plantegrupper

Egenskaber

Blomstringstidspunkt

Blomsterfarve

Højde

Bladfarve

Høstfarve

Løvfald

Lysforhold

Jordtype

Fugtighed

pH-værdi

Rødel (Alnus glutinosa)
Rødel

Alnus glutinosa