Træer & Buske

Anvendelse

Egenskaber

Blomstringstidspunkt

Blomsterfarve

Højde

Bladfarve

Høstfarve

Løvfald

Lysforhold

Jordtype

Fugtighed

pH-værdi

Japansk pieris (Pieris japonica)
Japansk pieris

Pieris japonica

Kejserbusk (Viburnum farreri)
Kejserbusk

Viburnum farreri

Kirsebærkornel (Cornus mas)
Kirsebærkornel

Cornus mas

Krybende benved (Euonymus fortunei)
Krybende benved

Euonymus fortunei

Lille japankvæde (Chaenomeles japonica)
Lille japankvæde

Chaenomeles japonica

Parykbusk (Cotinus coggygria)
Parykbusk

Cotinus coggygria

Purpur-Pil (Salix purpurea)
Purpur-Pil

Salix purpurea

Pyrenæisk Røn (Sorbus mougeotii)
Pyrenæisk Røn

Sorbus mougeotii

Rødel (Alnus glutinosa)
Rødel

Alnus glutinosa

Rødgran (Picea abies)
Rødgran

Picea abies

Rødnervet løn (Acer rufinerve)
Rødnervet løn

Acer rufinerve

Sargents æble (Malus sargentii)
Sargents æble

Malus sargentii