Almindelig funkia

Hosta sieboldiana

Almindelig funkia

Hosta sieboldiana

Klassifikation

Rige:
Plantae (Planteriget)
Række:
Magnoliophyta (Dækfrøede planter)
Klasse:
Liliopsida (Enkimbladede)
Orden:
Asparagales (Aspargesordenen)
Familie:
Agavaceae (Agavefamilien)
Slægt:
Hosta (Funkia)

Flere planter

Almindelig blåpude (Aubrieta deltoidea)
Vinterglans (Pachysandra terminalis)
Skovjordbær (Fragaria vesca)
» Stauder » Almindelig funkia (Hosta sieboldiana)

Almindelig funkia eller som de fleste kalder den, Hoste er en løvfældende staude som bliver op til 60 cm. Blomsterne som kommer fra juni til oktober, står i løse klaser på et blomsterskaft, der kan være bladløst eller med blade. De enkelte blomster sidder på en lille stilk og nikker smukt. De lange blomsterrør breder sig ud til små tragte og viser seks støvdragere. Ved siden af lys- og mørkviolette blomster er der også arter, som blomstrer hvidt, de er særlig virkningsfulde i halvskygge.

Dyrkning

Funkia elsker dybmuldet, frisk og fugtig humus-jord, der er svagt sur. Jorden skal altid gødes med organisk gødning.
De fleste arter trives i halvskygge og tåler også hel skygge. Nogle få sorter vokser dog udmærket i fuld sol. Men først og fremmest planter man funkia under træer. Da bladene først kommer relativt sent om foråret, kan man sagtens kombinere Funkia med forårsblomster. Lærkespore-arter (Corydalis) og andre tidligt blomstrende stauder og løgblomster, er afblomstret når Funkia folder sine flotte blade ud. Mange arter egner sig også til bred plantning langs havedammen og ved vandløb.

Bladfarve og blomstring hænger ikke udelukkende sammen med den rigtige placering. En ret solrig plads befordrer blomstringen, mens fugt og rigelig næring intensiverer bladtegningeme.

Formering

Sorterne kan formeres via forsigtig deling af rodstokkene. Det skal ske enten tidligt forår eller sidst på sommeren. Så skærer man, for at give bedre roddannelse, løv og de blomster der stadig er, tilbage. De rene arter kan man også formere via frø, som bedst sås om efteråret, så snart man kan høste frøet fra planterne. Allerede året efter kan de små nye funkia blomstre.

Sygdomme & Skadedyr

De finbladede sorter kan angribes af snegle. Af og til optræder mider. Angreb ses ved misdannede, forkrøblede blade og blomster. Høj luftfugtighed giver miderne gode vilkår, mens de sidder beskyttet i vegetations-områderne. Bekæmpelse er svær. Fjern angrebne dele så snart de opdages. Det modvirker yderligere spredning.

Årskalender

Forår

April-maj: Bladene folder sig ud ca. i midten af maj. Bladene vokser hurtigt til og danner store, tykke rosetter, der fuldstændig dækker jorden og holder ukrudt borte.

Sommer

Juni-aug: De fleste arter blomstrer om sommeren. Sørg for at give organisk gødning i foråret, fordi velgødet jord befordrer bladfarverne.

Efterår

Sep: Bedste tid til at dele rodstokkene. Skær visne blomsterstande af. Okt: Nogle arter kan stadig blomstre. Senere på efteråret forsvinder funkia helt fra jordoverfladen

Vinter

Dec-mar: Planterne over-vintrer normalt helt uden problemer. En let afdækning med granris på udsatte steder beskytter og giver planterne en bedre start næste år.

Vækstvilkår

Lysforhold:
Halvskygge
Fugtighed:
Fugtig men veldrænet
Jordtype:
Alm. havejord, Dybmuldet jord
pH-værdi:
Neutral jord

Størrelse

Højde:
60 cm
Bredde:
50-60 cm
Højde opnås efter:
2-5 år

Form & farve

Blomstringstidspunkt:
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • Maj
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Okt
 • Nov
 • Dec
Blomsterfarve:
Hvid
Bladfarve:
Grøn
Høstfarve:
Gul
Anvendelse:
Senest ændret den 23. november 2019
Denne side er udskrevet fra https://www.allia.dk/planteleksikon/almindelig-funkia-hosta-sieboldiana/ den 26. September 2020