Almindelig syren

Syringa vulgaris

Almindelig syren

Syringa vulgaris

Klassifikation

Rige:
Plantae (Planteriget)
Række:
Magnoliophyta (Dækfrøede planter)
Klasse:
Magnoliopsida (Tokimbladede)
Orden:
Lamiales (Læbeblomstordenen)
Familie:
Oleaceae (Olivenfamilien)
Slægt:
Syringa (Syren)

Flere planter

Japansk pieris (Pieris japonica)
Sommerfuglebusk (Buddleja davidii)
Hvid kornel (Cornus alba)
» Træer & Buske » Almindelig syren (Syringa vulgaris)

Almindelig syren er en stor, løvfældende busk eller et lille træ, som bliver op til 5 meter høj. Planten er almindelig både i naturen og i haver.

Dyrkning

Solrig og næringsrigt voksested
Syrenen stiller ikke store krav til voksestedet. Den vokser lige godt i sol som i halvskygge. Den trives bedst på kalkhol-dig og humusrig, sandet lerjord. Jorden skal være dyb og næringsrig. Et tørt voksested er heller ikke noget problem.

Staldgødning har vist sig at være godt til syren. Gødningen skal helst spredes over hele rodområdet om foråret. En blanding af god kompostjord og humus er godt og kan suppleres ved behov med NPK-gødning om foråret.

Nyplantede buske har altid godt af, at jorden dækkes med kompost (græsafklip etc.). Lad dog en omkreds på ca. 5 cm være fri omkring stammen.

Plantning om efteråret er bedst
Det bedste tidspunkt at plante syren på, er om efteråret, men man kan godt gøre det om foråret. Unge planter med spinkle grene beskæres kraftigt for at stimulere væksten. De første år kan også små grønne blomstertoppe fjernes. Ganske vist mister man de skønne blomster, men en for tidlig blomstring suger kraft af busken. Kraften kan i stedet for kanaliseres ud til gren- og løvdannelse. Det giver en kraftigere vækst.

Pasning
På voksne buske skal man altid klippe visne blomster af. Frødannelsen tager en hel del kraft fra planten. Hos de forædlede sorter er det vigtigt, at man fjerner de skud, som vokser op af jorden. Vildskud må ikke få mulighed for at tage overhånd.

I øvrigt bør man indskrænke beskæringen til et minimum. Beskæringen skal kun foretages efter behov og med en god bevarelse af 1-2 årige grene. Skær for tætsiddende og gamle grene af. Det giver en vedvarende foryngelse af syrenbusken.

Sygdomme & Skadedyr

Det sker at unge grene angribes af syrenbak-teriose. Det viser sig som lysebrune pletter på de nye blade, som hurtigt breder sig og bliver mørkere. Denne sygdom forårsages af bakterier og bekæmpes bedst ved at klippe de angrebne dele af. Afklippede grene brændes.

Årskalender

Forår

April: Spred omsat staldgødning eller kompost på rodområdet. Maj-juni: Nu springer de smukke blomsterklaser ud og beriger haven med deres fine duft.

Sommer

Juli-aug: Efter endt blomstring bør frøstandene skæres af, da plantens kraft ellers går til frødannelse.

Efterår

Okt-nov: Uden at skifte særlig meget farve taber syrenen dens blade. Egnet tidspunkt til at plante nye syrener, så de kan nå at slå rod inden vinteren.

Vinter

Dec-feb: Syrenen hviler hele vinteren. På milde dage kan man fjerne gamle eller døde grene.

Vækstvilkår

Lysforhold:
Fuld sol, Halvskygge, Skygge
Fugtighed:
Fugtig jord, Fugtig men veldrænet, Tør jord
Jordtype:
Alm. havejord, Dybmuldet jord, Lerjord
pH-værdi:
Neutral jord, Basisk jord

Størrelse

Højde:
5 meter
Bredde:
4 meter
Årlig tilvækst:
30 × 20 cm

Form & farve

Blomstringstidspunkt:
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • Maj
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Okt
 • Nov
 • Dec
Blomsterfarve:
Lilla
Bladfarve:
Grøn
Anvendelse:
Egenskaber:
Senest ændret den 29. juni 2020
Denne side er udskrevet fra https://www.allia.dk/planteleksikon/almindelig-syren-syringa-vulgaris/ den 31. October 2020