Europæisk lærk

Larix decidua

Europæisk lærk

Larix decidua

Klassifikation

Rige:
Plantae (Planteriget)
Række:
Pinophyta (Nåletræ-rækken)
Klasse:
Pinopsida (Nåletræer)
Orden:
Pinales (Granordenen)
Familie:
Pinaceae (Granfamilien)
Slægt:
Larix (Lærk)

Flere planter

Hvid kornel (Cornus alba)
Almindelig buksbom (Buxus sempervirens)
Dunet Gedeblad (Lonicera xylosteum)
» Træer & Buske » Europæisk lærk (Larix decidua)

Den Europæiske Lærk, Larix decidua er et smalt og hurtigtvoksende træ, som kan blive op til 30 meter højt, og er den eneste af vores nåletræer, der taber nålene om efteråret. Sædvanligvis er nåletræer stedsegrønne, men lærken er en undtagelse og opfører sig som et løvtræ. Men den kompenserer sit nøgne vinterhalvår med et livligt farvespil fra forår til efterår. Om vinteren er det koglerne der smykker træet.

Levende farver og former
I maj måned fremkommer de bløde nåle. De er svagt lysegrønne, en farve der ikke er normal blandt nåletræer. På kortskuddene sidder et knippe bestående af 20-40 nåle. På langskuddene sidder de 2-5 cm lange nåle enkeltvis. Under blomstringen i april-maj måned er kogleskællene på de små hunkogler skinnende røde.

Om efteråret, i løbet af nogle uger, skifter nålene farve, hele træet lyser gyldent indtil efterårsstormene blæser nålene af træet. På de tynde grene sidder nu kun de rødlige ægformede kogler, der om vinteren giver træet et dekorativt udseende.

Hurtigere end man tror, udvikler træet en stammen. Den lyse og gennemsigtige krone lader rigelig med lys slippe igennem. Den kraftige pælerod går dybt ned i jorden. Træet vælter derfor aldrig i stormvejr.

Lærken som hæk
Træet tåler sagtens beskæring. Hvis der plantes tæt kan man derfor lave en hæk af lærketræer. Det kan blive en meget smuk hæk med en højde på 2-3 meter.

Det er vigtigt, at man fra starten tilbageskærer de unge træers grene. Det foregår bedst om efteråret.

Den hængende lærk
Larix decidua v pendula er en meget værdsat lærkeart på grund af dets vokseform. Træet har nemlig hængende grene og er et fantastisk syn i parker og meget store haver.

Den hængende type lærk er meget hurtigt-voksende og kan sagtens plantes i almindelige haver. Den eneste forudsætning er, at der er rigelig plads til at gro. Træet kræver nemlig megen sol for at det kan udvikles hurtigt. Denne lærketype er sart overfor storm.

Dyrkning

Lærketræet trives bedst på steder, hvor der ikke er konkurrence fra andre træer. Lærken har et stort solbehov og kræver god plads omkring sig for at kunne udvikle sig optimalt, træet er mest velegnet som fritstående træ i større haver og parker.
Den stiller ingen krav til jorden, lige fra sur til basisk jord. Dog helst humusrig sandjord eller sandet lerjord. Tåler ikke vandlidende jord. De unge lærketræer er ømfindige. Står de for fugtigt visner deres top. For at trives behøver lærketræet varme og tørt vejr om sommeren.

Oprindelse

Artens oprindelse er i Alperne og andre europæiske bjergegne

Sygdomme & Skadedyr

Selv om lærken er et meget robust træ, tåler det ikke vandlidende jord. Specielt i den kolde tid er træet meget ømtåleligt overfor højtstående grundvand. Da træet ingen nåle har i den kolde tid, kan der ikke fordampe vand fra træet. Unge træer er sarte. Hvis de er placeret på en meget våd plads vil nålene blive gule og træet vil dø.

Årskalender

Forår

April-juni: Koglerne dannes.
Hunkoglernes skæl er under blomstringen skinnende røde. De små og meget bløde nåle vokser frem.

Sommer

Juli-september: I løbet af sommeren modner koglerne. Nålene ændrer farve fra svagt lysegrøn til mørkegrøn og denne farve beholdes i hele efteråret.

Efterår

Oktober-november: Nålene får sin smukke efterårsfarve. I flere uger står træet i sin stærkt gule pragt. Lærkehække beskæres i oktober.

Vinter

December-marts: Når træet har tabt sine nåle er hvileperioden startet. På de tynde grene hænger de små kogler endnu og giver træsilhuetten et dekorativt udseende.

Vækstvilkår

Lysforhold:
Fuld sol, Halvskygge
Fugtighed:
Fugtig men veldrænet, Tør jord
Jordtype:
Alm. havejord, Dybmuldet jord, Lerjord
pH-værdi:
Sur jord, Neutral jord, Basisk jord

Størrelse

Højde:
25 meter
Bredde:
15 meter
Årlig tilvækst:
45 x 25 cm

Form & farve

Blomstringstidspunkt:
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • Maj
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Okt
 • Nov
 • Dec
Blomsterfarve:
Rød
Bladfarve:
Grøn
Høstfarve:
Gul
Anvendelse:
Egenskaber:
Senest ændret den 29. juni 2020
Denne side er udskrevet fra https://www.allia.dk/planteleksikon/europaeisk-laerk-larix-decidua/ den 30. July 2021