Haveforsythia

Forsythia x intermedia

Haveforsythia

Forsythia x intermedia

Klassifikation

Rige:
Plantae (Planteriget)
Række:
Magnoliophyta (Dækfrøede planter)
Klasse:
Magnoliopsida (Tokimbladede)
Orden:
Lamiales (Læbeblomstordenen)
Familie:
Oleaceae (Olivenfamilien)
Slægt:
Forsythia (Forsythia)

Flere planter

Japansk pieris (Pieris japonica)
Sommerfuglebusk (Buddleja davidii)
Hvid kornel (Cornus alba)
» Træer & Buske » Haveforsythia (Forsythia x intermedia)

Haveforsythia er en tidligt blomstrende prydbusk, som bliver mellem to og tre meter høj. Blomsterne er gule og fremkommer før løvspring. Haveforsythia egner sig udmærket som solitærplante ved hushjørnet eller i udkanten af haven. Haveforsythia anvendes også i grupper og som hæk. Man må sørge for, at den ikke havner for tæt på andre forårsblomstrende planter, da den kraftige gule farve overdøver alle blidere nuancer.

Dyrkning

Haveforsythia trives på al normal havejord og blomstrer såvel på et solrigt sted som på et sted i halvskygge. Det er vigtigt ikke at gøde for meget, da forsythiaen ellers vil danne flere blade på bekostning af blomstringen. En årlig tilbagevendende tilførsel af god kompostjord, som langsomt afgiver næring til rødderne, kan gives om foråret og er tilstrækkelig. På varme og tørre dage bør man vande rigeligt. Forsythia er følsom for tørke og visner let.

Små buske kan plantes om efteråret eller om foråret. For at give dem en god start, vander man rigeligt i forbindelse med plantningen. Lad herefter buskene vokse i fred nogle år, før man så småt begynder at tynde ud i grenene. Udtyndingen gentages med to-tre års mellemrum. De ældste grene på busken saves af så tæt på stammen som muligt. På den måde fornyes busken kontinuerligt. Undgå alt for kraftig beskæring, da forsythia så vil danne for mange nye skud, som skyder i højden. Det giver busken et åbent og uordentligt udseende.

Oprindelse

Egentlig er det ved et tilfælde, at den rigtblomstrende busk pryder vores haver. Det er ikke engang hundrede år siden, at Haveforsythia (Forsythia x intermedia), blev opdaget. Den fremkom ved en spontan krydsning mellem de kinesiske Forsythia suspensa og Forsythia viridissima.
Slægten er opkaldt efter den engelske botaniker W. Forsyth. Mindre velkendt er det, at Haveforsythia i 1932 fik det danske navn vårguld af overgartner Thrane på Skanderborg Slotsbanke. Senere er navnet dog ændret til Haveforsythia.

Sygdomme & Skadedyr

Haveforsythia er en af vore mest robuste buske og angribes sjældent af skadedyr. Problemet kan dog opstå i en for varm periode, hvor buskene lokkes til at danne knopper alt for tidligt. Så kan den skades af frost. Men almindeligvis klarer busken sig godt ved nogle frostnætter uden at blomstringen går tabt.

Årskalender

Forår

Marts-april: De gyldengule blomster springer ud inden de grønne blade viser sig og hele busken flammer i kraftigt gult. På denne tid af året dominerer forsythia havebilledet.

Sommer

Juni-aug: Efter afblomstringen har forsythia ingen større prydværdi. Ved tørke kan busken visne.

Efterår

Oktober: Bedste plantetidspunkt. Okt-nov: Uden at skifte farve fælder busken sine blade om efteråret.

Vinter

December: Efter de første rigtige frostnætter, kan man drive forsythiagrene i blomst indendørs.

Vækstvilkår

Lysforhold:
Fuld sol, Halvskygge
Fugtighed:
Fugtig men veldrænet
Jordtype:
Alm. havejord, Dybmuldet jord
pH-værdi:
Neutral jord

Størrelse

Højde:
3 meter
Bredde:
2 meter
Årlig tilvækst:
25 x 20 cm

Form & farve

Blomstringstidspunkt:
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • Maj
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Okt
 • Nov
 • Dec
Blomsterfarve:
Gul
Bladfarve:
Grøn
Anvendelse:
Egenskaber:
Senest ændret den 15. november 2019
Denne side er udskrevet fra https://www.allia.dk/planteleksikon/haveforsythia-forsythia-x-intermedia/ den 26. September 2020