Staude-lupin

Lupinus polyphyllus

Staude-lupin

Lupinus polyphyllus

Klassifikation

Rige:
Plantae (Planteriget)
Række:
Magnoliophyta (Dækfrøede planter)
Klasse:
Magnoliopsida (Tokimbladede)
Orden:
Fabales (Ærteblomstordenen)
Familie:
Fabaceae (Ærteblomstfamilien)
Slægt:
Lupinus (Lupin)

Flere planter

Almindelig blåpude (Aubrieta deltoidea)
Skovjordbær (Fragaria vesca)
Påskeklokke (Helleborus orientalis)
» Stauder » Staude-lupin (Lupinus polyphyllus)

Staude-lupin er en flerårig staude som bliver op til 150 cm høj og som også trives på meget mager sandjord. Deres kraftige og dybtrækkende rødder er i stand til at hente næring dybt i undergrunden. På disse sidder bakterier, som på egen hånd kan danne næring direkte af luftens kvælstof.
På grund af den rigelige forsyning af kvælstof og fordi rødderne går så dybt i jorden, benytter man lupinerne som jordforbedrere.

Beskær for en anden blomstring
Man skal tænke på lupinernes blomstringstid, når man kombinerer blomsterne i staudebedet. Normalt kommer de flotteste blomsterstande fra sidst i maj til juli. Ved at studse de visne blomsterstande af, før de danner frø, kan man med lidt held få en anden blomstring i september, selv om blomsterne bliver noget mindre.

Sammenplantning
Man bør ikke kombinere lupiner med for små blomster i staudebedet. Lupinernes stærke farver og kraftige løv kan hurtigt komme til at dominere og helt skjule lavere planter. Hold derfor god afstand til lupinerne.

Ofte er det en fordel at plante bedet tiludelukkende med lupiner, fordi det grønne løv er så smukt, at blomsterne ikke behøver andre planter omkring sig. Bliver beplantningen for tæt og dominerende, må man tynde ud blandt lupinerne.

Dyrkning

Lupiner trives bedst i fuld sol, men kan også trives i halvskygge. Planten stiller ikke de store krav til jorden, men trives dog bedst i neutral til let surt pH-værdi i humusrig og luftig jord.

Formering

Lupiner trives bedst, hvis man ca. hvert 3. år deler dem om foråret. Det er principielt let selv at dyrke flere lupiner fra selvhøstet frø, men det er ikke sikkert, at de nye planter ligner forældrene i farven. Farveægte planter får man kun via stiklinger og deling. Ved alle sorter må man dog acceptere nuanceforskelle, fordi det drejer sig om krydsninger.

Sygdomme & Skadedyr

Lupiner har ry for at være meget robuste og lupinen angribes sjældent af skadedyr eller sygdomme.

Årskalender

Forår

Marts - april: I denne periode sås frøene på friland og det er også nu at den kan deles.

Sommer

Juni - juli: Visne blomsterstande skæres af, for at undgå at der dannes frø, herved kan en anden blomstring opnås i september,

Efterår

September: Anden blomstring kan nu finde sted. Også disse blomsterstande bør skæres væk, før de danner frø. Så bliver plantens rødder stærkere til blomstringen næste forår.

Vinter

Staude-lupiner er vinterhårdføre. En beskyttende afdækning med løv og grene i staudebedet er ikke nødvendig.

Vækstvilkår

Lysforhold:
Fuld sol, Halvskygge
Fugtighed:
Fugtig jord, Fugtig men veldrænet, Tør jord
Jordtype:
Alm. havejord, Dybmuldet jord, Lerjord, Sandjord
pH-værdi:
Sur jord, Neutral jord

Størrelse

Højde:
Op til 150 cm
Bredde:
60-80 cm
Årlig tilvækst:
150 cm

Form & farve

Blomstringstidspunkt:
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • Maj
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Okt
 • Nov
 • Dec
Bladfarve:
Grøn
Anvendelse:
Egenskaber:
Senest ændret den 5. juni 2020
Denne side er udskrevet fra https://www.allia.dk/planteleksikon/staude-lupin-lupinus-polyphyllus/ den 22. September 2020