Vinterglans

Pachysandra terminalis

Vinterglans

Pachysandra terminalis

Klassifikation

Rige:
Plantae (Planteriget)
Række:
Magnoliophyta (Dækfrøede planter)
Klasse:
Magnoliopsida (Tokimbladede)
Orden:
Buxales (Buksbomordenen)
Familie:
Buxaceae (Buksbomfamilien)
Slægt:
Pachysandra (Vinterglans)

Flere planter

Almindelig blåpude (Aubrieta deltoidea)
Skovjordbær (Fragaria vesca)
Nedliggende bjergte (Gaultheria procumbens)
» Stauder » Vinterglans (Pachysandra terminalis)

Den skyggetålende, krybende staude vinterglans (Pachysandra terminalis) har gjort sig næsten uundværlig i vore haver. På ikke alt for tørre jorde kan den udmærket erstatte græsplænen. Plantes den korrekt, kræver den et minimum af pasning og holder i adskillige år. Med sit overfladiske rodsystem er den ideel som bunddække under træer.

Ved første øjekast kan det være svært at se, at vinterglans og buksbom hører til samme plantefa-milie, buksbomfamilien. Kendetegnende for denne lille familie er enkønnede blomster, som enten har støvdragere eller pistiller. Vinterglans' urteagtige voksemåde gør den dog til en undtagelse blandt sine slægtninge, som oftest er buske.

Slægten Pachysandra omfatter ialt fem arter, hvoraf to anvendes i haven. Den kraftigtvoksende, rodstængel, rhizom, er fælles for dem alle. Ved hjælp af denne kan vinterglans brede sig over store områder. Plantedelene over jorden er urteagtige med stedsegrønne blade.

Hvide blomster
Vinterglans stammer fra Japan. De mørkegrønne blade sidder spredt og bladspidserne er groft savtakkede. I april springer de små, duftende, hvide blomsteraks ud. De består af enkle blomster. På aksets nederste del sidder hunblomsterne og over disse hanblomsterne, som kun består af fire små bægerblade og seks kronblade. Om sommeren dannes de typiske ovale frugter, som bliver siddende temmeligt længe.

Løvrivning en saga blot
En af de egenskaber, som gør vinterglans til en så værdifuld plante er, at den så og sige tryller det nedfaldne løv væk. Planten kan nemlig godt lide at stå i et lag formuldet løv, hvorfra den henter næring og som langsomt nedbrydes under det tætte bladtæppe. Derved forbedres jorden og man slipper for at rive blade sammen, i det mindste der hvor man har plantet vinterglans.

Vinterglans' tætte bladtæppe undertrykker ukrudt og det overfladiske rodsystem, som løber Uge under jordoverfladen, konkurrerer ikke med buske og træer i nærheden. Kort sagt er vinterglans en ideel bundplante under og ved buske og træer. Desuden beholder den sit friske udseende flere år i træk, uden noget særUg krav om pasning.

Dyrkning

Med et så imponerende katalog af gode egenskaber er vinterglans værd at ofre lidt opmærksomhed på ved plantningen. For at den skal kunne trives skal jorden nemlig have den rette beskaffenhed. Jorden på plantestedet skal løsnes omhyggeligt og alt efter mulighed og behov forbedres jorden ved at løvjord arbejdes let ned. Herefter plantes rhizomerne, kun vandret aldrig lodret.

I begyndelsen skal man fjerne ukrudt da vinterglans ikke er så hurtig i starten. Det er også vigtigt at jorden har rigtig pH-værdi. Vinterglans foretrækker svagt sur jord. Ved højt kalkindhold reagerer planten med en ikke så tiltalende gulfarvning af bladene og aftagende vækst.

Formering

Vinterglans er nem at formere ved deling af gamle planter eller ved stikning af topskud eller rodskud. Rod­skuddene anbringes vandret under jordoverfladen. Plantning og omplantning kan foretages i april-maj eller i september.

Sygdomme & Skadedyr

Næppe nogen anden staude kræver mindre opsyn og er samtidig så robust og sejlivet, som vinterglans, under forudsætning af at voksestedet er egnet og vel forberedt. Det eneste som kan skade planten er et højt kalkindhold og tør jord, men dette kan forebygges ved plantningen.

Årskalender

Forår

Vinterglans får om foråret nye blade og begynder at forgrene sig. I april-maj dukker de grønlige blomsteraks op længst ude på skudspidserne.

Sommer

Nye grene og sideskud dannes, planten breder sig. I juli og august kan man skære topstiklinger.

Efterår

Vinterglans drager nytte af nedfaldet efterårsløv og har derfor ikke brug for gødning.

Vinter

Under træer eller buske kan vinterglans modstå vinteren uden at komme til skade. Vokser de under fri himmel kan der opstå frostskader.

Vækstvilkår

Lysforhold:
Fuld sol, Halvskygge, Skygge
Fugtighed:
Fugtig jord, Fugtig men veldrænet
Jordtype:
Alm. havejord, Lerjord
pH-værdi:
Sur jord, Neutral jord

Størrelse

Højde:
30 cm
Bredde:
10 meter
Årlig tilvækst:
30 x 50 cm

Form & farve

Blomsterfarve:
Hvid
Bladfarve:
Grøn
Høstfarve:
Grøn
Anvendelse:
Senest ændret den 31. juli 2020
Denne side er udskrevet fra https://www.allia.dk/planteleksikon/vinterglans-pachysandra-terminalis/ den 19. January 2022